โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต

จากข้อมูลปีพ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับ 1 ของคนไทยทั้งชายและหญิง มาจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคอัมพาต ข้อบ่งชี้ที่เป็นอาการเตือนของโรคนี้ ได้แก่ ปวดหัวรุนแรง, เวียนศีรษะมีอาการบ้านหมุน, ความสามารถในการมองเห็นลดลง, ความจำเสื่อม, มีอาการปากเบี้ยวและพูดไม่ชัด, มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกของใบหน้า แขนขา


วิธีการที่ดีที่สุดในการห่างไกลจากโรคนี้คือ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต ได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย, น้ำหนักตัวมาเกินไป, การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ นอกจากนี้มีโรคหลายชนิดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองด้วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หัวใจเต้นผิดปกติ อีกทั้งมีประวัติที่บุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนด้วย


วิธีป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เป็นโรคนี้ ได้แก่ ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควรหาเวลาผ่อนคลายความเครียด ควรเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ควรควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป หากมีอาการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นควรรีบไปพบแพทย์


ที่มา: ข้อมูลจาก โครงการ PEA Save Your Life ใส่ใจ หลอดเลือดสมอง


No comments

No comments :

Post a Comment