Taipei 101

ไทเป 101 เป็นตึกสูงที่เป็นสถานที่สำคัญ ตั้งอยู่ในตำบล Xinyi, ไทเป ไต้หวัน อาคารนี้สูงที่สุดในโลก จนถึงปี 2004 ก่อนที่ตึก Burj Khalifa ในดูไป ได้ตำแหน่งนี้ไปครองแทนในปี 2010

ไทเป 101 เคยได้รับรางวัล Emporis Skyscraper Award ในปี 2004 และเคยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2006 โดย Newsweek Magazine และเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมในปี 2005 โดย Discovery Channel

ไทเป 101 มี 101 ชั้น ที่อยู่บนดิน และ 5 ชั้น ที่อยู่ใต้ดิน สำหรับสไตล์การออกแบบนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และแบบเอเซียNo comments

No comments :

Post a Comment